Řezba - Je a nebo není to on...

14.03.2015 18:43

Asi v tom budete poznávat jen toho jediného - Ježíše, ale proč vlastně? I když je bez tváře, bude to stále on? A pokud by to měl být on, jak vypadal? Já to nevím, a proto jsem to "nevím" vynechal. Dřevo je borovice a nástrojem opracování byla motorová pila a úhlová bruska.

Řezba - Je a nebo není to on...

Najdete v galerii řezeb - Galerie.