Abstraktní kresba - Singapur v odlesku noční hladiny

Abstraktní kresba - Singapur v odlesku noční hladiny

Abstraktní kresba

Kresba formátu A2 na černém papíru
Nakreslo barevnými křídami